2020 – Virtual: Management Therapy

2019 – Austin, Texas

2018 – Seattle, Washington

2017 – Burlington, Vermont

2016 – Santa Fe, New Mexico

2015 – St. Petersburg, Florida